Odbiór świadectw maturalnych


Od 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.


Świadectwo może odebrać również osoba upoważniona przez absolwenta po okazaniu upoważnienia i dowodu osobistego.

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU ŚWIADECTWA.