Kształcenie zdalne


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych w Morągu będą prowadzili zdalne kształcenie naszych Uczniów.

Od dnia zawieszenia lekcji nauczyciele, wykorzystując e-dziennik, różnego rodzaju platformy internetowe, komunikatory, platformy społecznościowe, telefony, prowadzą zdalne kształcenie.

Ze względów technicznych nie jest możliwe w obecnej chwili ujednolicenie tych działań,  gdyż mogłoby to ograniczać i tak utrudniony kontakt między uczniami i nauczycielami.

Podstawowym narzędziem kontaktu z nauczycielem jest dziennik elektroniczny. Od 25 marca zostaną wprowadzone, w obowiązującym do tej pory planie lekcji zajęcia, które będą realizowane jako zdalne nauczanie.

Liczę, że Rodzice będą wspierali wysiłek młodzieży związany ze znalezieniem się w tej nietypowej sytuacji, związanej z samodzielną pracą uczniów podczas realizowania treści z podstawy programowej.

Ufając, że przy współpracy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli uda się nam ten trudny czas dobrze wykorzystać, zachęcam do kontaktowania się z pracownikami pedagogicznymi w celu pokonywania ewentualnych trudności.

Z wyrazami szacunku,

Jan Horbacz

dyrektor szkoły