Kolorowa chemia na UWM


Kolorowa chemia na UWM

           9 marca grupa 20 uczniów zainteresowanych chemią  już po raz trzeci uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych przygotowywanych specjalnie dla naszej szkoły przez pracowników Katedry Chemii  Wydziału  Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Tym razem zajęcia dotyczyły reakcji hydrolizy oraz pomiaru pH roztworów, a także zastosowania wskaźników kwasowo-zasadowych w praktyce laboratoryjnej.

           Uczniowie w zależności od indywidualnych preferencji, pracowali samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych.  Wykonywali przygotowane wcześniej ćwiczenia zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Wszystkie wyniki i spostrzeżenia notowali w przygotowanych tabelach. Na podstawie obserwacji określali jak zachowują się wskaźniki (uniwersalny, oranż metylowy, fenoloftaleina) w badanych roztworach oraz jaki wpływ na ich odczyn mają dysocjacja i hydroliza. Podczas badań uczniowie uzyskiwali różne zabarwienia roztworów i na ich podstawie mieli wyciągać adekwatne wnioski. Posługiwali się również dwoma rodzajami pH-metrów z cyfrowym odczytem pomiaru odczynu środowiska.

           Ostatnie z ćwiczeń uczniowie wykonywali samodzielnie na tzw. zaliczenie.  Z dumą muszę oznajmić, że cała dwudziestka zaliczyła je pozytywnie w pierwszym podejściu u prowadzącej zajęcia Pani Doktor Jolanty Paprockiej.

           Tuż po zajęciach z naszą grupą spotkał się sam Redaktor Naczelny miesięcznika Wiadomości Uniwersyteckie UWM – Pan Lech Kryszałowicz, który przeprowadził z nami wywiad dotyczący zajęć laboratoryjnych na które przyjeżdżamy. Treść udzielonego przez uczniów wywiadu wraz z fotoreportażem Pana Janusza Pająka można odnaleźć na stronie:

www.uwm.edu.pl

w zakładkach:  Media UWM pod hasłem Wiadomości Uniwersyteckie w numerze 4 (kwiecień 2018), oraz Fotogaleria Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa po 20.03.2018 r.

                                                                             Opiekunowie grupy – Stanisława i Sławomir Bladowscy

Bez nazwy 1 kopia

Bez nazwy 2 kopia